Pomagamy przedsiębiorcom w rozwoju

Sytuacje są różne - czasami trzeba przyznać się do problemu w firmie, a czasem po prostu chcemy rozwinąć swoją działalność, bo po prostu najwyższy na to czas. Studio Circle zajmie się jednym i drugim.

Rozpoznanie problemu / potrzeby

Często wystarczy jedno spotkanie, aby wiedzieć czym trzeba się zająć, lecz czasem jest to długi proces przez który przechodzimy razem z naszym klientem. Wspólnie ustalmy co należy zrobić - podzielimy się swoim doświadczeniem i wiedzą, aby postawić tezę, którą będziemy kierować się w projekcie od początku do końca.

Badanie sytuacji wewnątrz firmy

Po ustaleniu potrzeby do spełnienia lub problemu do rozwiązania, potwierdzamy to wśród pracowników w sposób jawny lub niejawny, ponieważ punkt widzenia osób wewnątrz to ogromne źródło wiedzy, które niejednokrotnie jest niedocenione. Ale bez obaw! Żadnych wstydliwych czy kłopotliwych sytuacji. Robimy to w sposób elegancki i taki, aby pokazać pracownikom, że biorą czynny udział w rozwoju przedsiębiorstwa. Wiemy jak ważna jest dobra opinia o pracodawcy.

Opracowanie planu działania

Poznanie przedmiotu sprawy i zbadanie sytuacji wewnętrznej prowadza do opracowania planu, czyli kolejno ustalonych działań mających na celu rozwiązanie problemu lub spełnienie potrzebę naszego klienta. Plan dostarczamy w formie instrukcji w wersji cyfrowej i papierowej.

Wdrożenie planowanych działań

Plan zakładać będzie konkretne zmiany lub nowe działania w firmie - wszystkie zostaną przez nas wdrożone i dopilnowane do końca ustalonego z klientem okresu naszej pracy. 

Wykonanie wymaganych szkoleń

Jeżeli plan zakładać będzie przeszkolenie pracowników z zakresu sprzedaży lub obsługi klienta albo poprowadzenie warsztatów czy coachingów mających na celu otwarcie i zaangażowanie pracowników, zostaną one przez nas wykonane w ustalonych z klientem terminach.

Jednorazowa pomoc

4500 zł /1 miesiąc

W skład pakietu wchodzą:

  • rozpoznanie problemu / potrzeby
  • badanie sytuacji wewnątrz firmy
  • opracowanie planu działania
  • wdrożenie planu
  • wykonanie wymaganych szkoleń