Skorzystaj z formularza kontaktowego


Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest firma "Kamil Szpajcher - Studio Circle" z siedzibą przy ul. Klonowej 10, 49-314 Pisarzowice. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem e-mail biuro@studiocircle.pl. Dane osobowe przetwarzane będą do kontaktu mailowego i/lub telefonicznego celem przedstawienia oferty firmy. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do danych celem ich edycji i ewentualniego usunięcia ze zbioru danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Dane będą przechowywane nie dłużej niż 2 lata od momentu podania w formularzu. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne i stanowi jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie, ponieważ jest to jasny sygnał do chęci podjęcia kontaktu z firmą "Studio Circle", do którego niezbędne są dane kontaktowe.