Szkolenia sprzedażowe

PERSWAZJA
W SPRZEDAŻY

3500 netto za 3 dni szkoleń
 • prawa perswazji
 • wywieranie wpływu
 • perswazja vs manipulacja
 • filozofia win-win
 • ćwiczenia praktyczne
 • dyplom ukończenia

BADANIE
POTRZEB

3500 netto za 3 dni szkoleń
 • problem vs potrzeba
 • rozumienie klientów
 • wartość stałych klientów
 • skuteczne pytania
 • ćwiczenia praktyczne
 • dyplom ukończenia

ZAMYKANIE
SPRZEDAŻY

3500 netto za 3 dni szkoleń
 • radzenie z obiekcjami
 • panowanie nad emocjami
 • techniki zamykania
 • zarządzanie obiekcjami
 • ćwiczenia praktyczne
 • dyplom ukończenia

DOSPRZEDAŻ
(cross-selling)

3500 netto za 3 dni szkoleń
 • aktywne słuchanie
 • wzbudzanie potrzeb
 • skuteczne pytania
 • rozumienie klientów
 • ćwiczenia praktyczne
 • dyplom ukończenia

Szkolenia z obsługi klienta

BADANIE
POTRZEB

3000 netto za 3 dni szkoleń
 • problem vs potrzeba
 • rozumienie klientów
 • wartość stałych klientów
 • skuteczne pytania
 • ćwiczenia praktyczne
 • dyplom ukończenia

TRUDNI
KLIENCI

3000 netto za 3 dni szkoleń
 • radzenie sobie z obiekcjami
 • panowanie nad emocjami
 • rozładowanie emocji klienta
 • asertywność w praktyce
 • ćwiczenia praktyczne
 • dyplom ukończenia

SPRZEDAŻ
PODCZAS OBSŁUGI

3500 netto za 3 dni szkoleń
 • aktywne słuchanie
 • wzbudzanie potrzeb
 • skuteczne pytania
 • rozumienie klientów
 • ćwiczenia praktyczne
 • dyplom ukończenia

Szkolenia menedżerskie

PRZYJAZNY
MENEDŻER

4000 netto za 3 dni szkoleń
 • rozumienie pracowników
 • panowanie nad emocjami
 • wywieranie wpływu przez uśmiech
 • budowanie zaufania
 • zwiększenie otwartości
 • ćwiczenia praktyczne
 • dyplom ukończenia

SILNY
MENEDŻER

4000 netto za 3 dni szkoleń
 • skuteczny nadzór
 • ograniczanie emocji
 • efektywne wydawanie poleceń
 • budowanie silnej pozycji
 • stawianie granic
 • ćwiczenia praktyczne
 • dyplom ukończenia

MĄDRY MENEDŻER
(szkolenie uzupełniające)

3500 netto za 3 dni szkoleń
 • narzędzia pomocne w zarządzaniu
 • style zarządzania i ich łączenie
 • perswazja w zarządzaniu
 • sposoby budowania zespołu
 • zdrowe relacje w zespole
 • ćwiczenia praktyczne
 • dyplom ukończenia

Kontakt